×
HelsinkiMissio käyttää evästeitä varmistaakseen mahdollisimman hyvän käyttökokemuksen. Jatkamalla sivustomme käyttöä hyväksyt käyttöehdot ja evästeiden käytön. Lue lisää ›
Hyväksy

Senioripysäkki

Apua seniorien yksinäisyyteen

HelsinkiMissio on kehittänyt ammatillista ryhmäterapiaa 20 vuoden ajan ikääntyneille ihmisille. 

Tutkimustulosten mukaan Senioripysäkki-ryhmät ovat tehokkaita. Ne vähentävät yksinäisyyttä, lieventävät ahdistuneisuutta ja masennusta sekä luovat yksinäisten välille ystävyyssuhteita, jotka kantavat ryhmäajan jälkeenkin. * 

Näiden tietojen ja käytännön kokemusten pohjalta HelsinkiMissio on kehittänyt yli 60-vuotiaille uudenlaisen, kevyemmän keskusteluryhmämallin. Kyseessä on ryhmäterapiasovellus. 

HelsinkiMissio käynnisti vuonna 2006 Raha-automaattiyhdistyksen tuella Senioripysäkki-ryhmien valtakunnallistamisprojektin. HelsinkiMissio on kouluttanut Senioripysäkki-ryhmäohjaajia kymmenille paikkakunnille. Koulutuksen jälkeen Senioripysäkki-ryhmänohjaajat saavat kahden vuoden ajan jatko-ohjausta ryhmien ohjaamiseen. Senioripysäkki-ryhmiä toimii noin 25 paikkakunnalla. 

Tutkitusti kustannustehokasta 

Tutkimusten mukaan Senioripysäkki-ryhmillä on myös taloudellisesti kauaskantoiset seuraukset: ne vähentävät muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä euromääräisesti enemmän kuin mitä niiden tuottaminen maksaa. Yksinäisyyttä vähentäessään ne vähentävät myös yksinäisyyteen liittyvää dementiaa, joka edellyttää kallista laitoshoitoa. Ryhmässä voidaan auttaa kymmentä ihmistä yhtä aikaa. Tämä tekee niistä kustannustehokkaita. Väestön ikääntyessä Senioripysäkkejä tarvitaan lähivuosina entistä enemmän.
 

* ”Kolmen kuukauden psykososiaalinen ryhmäkuntoutus vaikutti monella tavalla myönteisesti interventioryhmäläisiin verrattuna kontrolliryhmäläisiin. Psyykkinen hyvinvointi parani, ahdistuneisuus ja masennus lievenivät ja toimintarajoitukset vähenivät. Kognitio lisääntyi ja tarpeellisuuden tunne kasvoi merkittävästi. 72 % interventioryhmäläisistä oli tavannut uusia ystäviään ryhmätoiminnan jälkeen. 40 % interventioryhmäläisistä jatkoi itsenäisesti kokoontumisia vielä 9 kuukautta järjestetyn ryhmätoiminnan loputtua. Terveyspalveluiden käytössä oli tilastollisesti merkitsevä ero interventioryhmän hyväksi, kun hinta lasketaan seurantavuotta kohti.” 

¹ Pitkälä K, Routasalo P, Kautiainen H, Savikko N, Tilvis R. Ikääntyneiden yksinäisyys. Psykososiaalisen ryhmäkuntoutuksen vaikuttavuus. Tutkimusraportti 11. Vanhustyön keskusliitto, 2005, s. 36 - 49. 

Marjovuo, Ari & Pitkälä, Kaisu & Routasalo, Pirkko (toim.) Senioripysäkin ryhmäterapia psykososiaalisena kuntoutuksena. Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 8. Vanhustyön keskusliitto. Helsinki 2005, s. 127-129.